2022 - Sejltur på fjorden / Sailing trip 50 min.

Vælg billetter


 

En helt særlig sejladsoplevelse / A unique experience on the water

På Vikingeskibsmuseet kan du gå direkte fra oplevelsen af de 1000-år gamle vikingeskibe udstillet i Vikingeskibshallen og ned til Museumshavnen, hvor du kan stævne ud i en af vikingeskibenes efterkommere - de traditionelle nordiske træbåde - der, nu tusinde år senere, er bygget efter samme principper og metoder, som vikingerne brugte. Og ja, vi benytter præcis de samme drivmidler som vikingerne gjorde - årer og råsejl og de ombordværendes rå muskelkraft.
Sagt med andre ord: Du skal være med til at ro og håndtere sejlet!  

Bemærk: 
-VIGTIGT: Af hensyn til sikkerheden ombord skal alle deltagere kunne forstå dansk eller engelsk. 
- Vi forbeholder os ret til at aflyse, såfremt vi ikke kan gennemføre sejladsen.  
- I tilfælde af kraftig blæst, kan vi ikke sætte sejl og så bliver det en ro-tur
- Varighed: 50 min.
- Medbring varmt tøj.
- Børn under 4 år kan desværre ikke deltage i sejladserne.
- Billetten kan ikke refunderes med mindre sejladsen aflyses. 
- Billetgebyr (15 kr.) refunderes ikke.
- Adgang til museet er inkluderet i billetprisen
- Museet arrangerer også daglige sejlture, hvor billetterne sælges efter først-til-mølle-princippet på selve dagen fra billetsalget på museet.
- Museet arrangerer også sejlture for grupper. Kontakt bookingen på +45 46 300 253

[ENG]
At the Viking Ship Museum you can go directly from the encounter with the 1000 year old original viking ships on exhibit in the Viking Ship Hall to the Museum Harbour where you can go on a sailing trip in one of the viking ships' direct decendants - the traditional nordic wooden boats - which now 1000 years later are still built according to the same principles and methods as used by the vikings. And Yes - we also use the very same energy source to move forward - oars and sail and the muscle power of the crew.
In other words: your will be involved in rowing and handling the sail. 

Please note
- IMPORTANT:For safety reasons all guests must be able to understand danish or english. Otherwise they will not be allowed to go aboard.
- We reserve the right to cancel sailing trips if it is not possible for us to go through with the sailing trip. 
- In the case of strong winds, we cannot set sail and then it becomes a rowing trip.
- Duration: 50 min.
- Bring warm clothing.
- Children under the age of 4 cannot join the sailing trips.
- The ticket can not be refunded unless the trip is cancelled.
- Ticket fee (15 kr.) is not refundable.
- Admission to the museum is included
- The Museum also provide daily sailing trips with tickets sold from the ticket booth at the museum entrance. First come, first served.
- The Museum also provide sailing trips for private groups. Contact our booking office: +45 46 300 253.

Venue


Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12
4000 Roskilde, Danmark

BelépésAz alábbi közösségi oldal fiókokat is hozzácsatolhatja fiókjához:

sign in with google